Đại Hội CĐCS Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Thái Long Sài Gòn Nhiệm kỳ 2019-2024 và Hội Nghị Người Lao Động 2019 Thành Công Tốt Đẹp

Đại Hội Đã Bầu Ban Chấp Hành Mới Nhiệm Kỳ 2019-2024

Hội Nghị Người Lao Động 2019 đã thông qua thỏa ước lao động mới

 

ĐHCĐCS1ĐHCĐCS3ĐHCĐCS2

Khách hàng chúng tôi