bao ve

Bản mô tả công việc của đội trưởng bảo vệ


1.     Trách nhiệm:

·       Quản lý nhân viên trong tổ.

·       Phân công ca trực, đôn đốc nhân viên trong tổ thường xuyên tuần tra canh gác ban đêm thật nghiêm túc.

·       Xử lý kịp thời những công việc liên quan đến công tác bảo vệ.

·       Báo cáo với Phó phòng HC những khó khăn hoặc tình huống vuợt ngoài tầm giải quyết.

·       Liên hệ với các Trưởng bộ phận để thông báo CBCNV trực thuộc vi phạm kỷ luật.

·       Tất cả công văn, giấy tờ của Công ty nếu được chuyển đến tổ bảo vệ phải được bảo quản cẩn thận và được giao đến các bộ phận kịp thời.

2.     Quyền hạn:

·       Giải quyết những công việc liên quan đến công tác bảo vệ.
·       Phân công, điều động nhân viên trong tổ, phân công trưc
·       Giải quyết những công việc liên quan đến công tác bảo vệ.
·       Phân công, điều động nhân viên trong tổ, phân công trực ca cụ thể cho từng nhân viên trong tổ bao gồm: trực cổng, trực xưởng
·       Yêu cầu Trưởng bộ bộ phận xử lý các công nhân vi phạm

3.     Báo cáo và uỷ quyền:

·       Báo cáo công việc cho Phó phòng HC.
·       Uỷ quyền cho Tổ phó khi vắng mặt.

4.     Tiêu chuẩn:
·       Có bằng tương đương Phổ thông trung học.
·       Kinh nghiệm bảo vệ ít nhất 3 năm và đã ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
·       Sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn

Khách hàng chúng tôi