z3845962109547 f060e5a525e81b93f93238e6d614dc91

Đặc điểm chung về nhà máy:

- Vị trí địa lý: Thường nằm trong các KCN, KCX, KCCC, hoặc một số nằm rải rác trong các khu dân cư, tương đối phức tạp.

- Tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu nhiều, có giá trị cao, thường xuyên xuất nhập.

- Dây chuyền sản xuất hiện đại, hoạt động liên tục.

- Công nhân đông, khách, nhà thầu phụ đến liên hệ công tác thường xuyên.

- Hệ thống điện, nước, PCCC, camera,… được trang bị đầy đủ nhưng không có cán bộ chuyên trách

 

Khách hàng chúng tôi